Hoe Nederland kan leren van: Noaberschap (De sociale kant van ESG)

In het kader van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en Environmental, Social, and Governance (ESG) criteria, speelt de ‘S’ (sociale factor) een steeds grotere rol. Een begrip dat hier uitstekend bij aansluit, is ‘noaberschap’, een eeuwenoude traditie uit het oosten van Nederland die draait om burenhulp en gemeenschapszin. Dit concept kan als inspiratie dienen voor de rest van Nederland om de sociale cohesie te versterken.

Wat is Noaberschap?

Noaberschap, afkomstig uit het oosten van Nederland, staat voor burenhulp en gemeenschapszin. Het draait om het steunen van elkaar binnen de lokale gemeenschap, niet alleen in tijden van nood, maar ook in het dagelijks leven. Deze informele wederkerigheid creëert sterke sociale banden en bevordert de saamhorigheid. Noaberschap kan worden gezien als een praktische invulling van de sociale component binnen ESG-principes, waar samenwerking en ondersteuning centraal staan.

Noaberschap als bedrijfsstrategie

Twee bedrijven die dit principe succesvol toepassen zijn CAPE Groep en Grolsch. Beide bedrijven zijn diep geworteld in het oosten van Nederland en hechten veel waarde aan noaberschap.

CAPE Groep, gevestigd in Enschede, is gespecialiseerd in low-code applicatieontwikkeling en helpt bedrijven in de regio bij hun digitale transformatie. Ze stimuleren innovatie en investeren lokaal om de maatschappij te versterken.

Grolsch, met een brouwerij in de regio, speelt een actieve rol door duurzaam te produceren en lokale initiatieven te ondersteunen. Grolsch heeft onder andere het Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds opgericht en de Stichting Pak An mede opgericht, die beide bijdragen aan de sociale en economische groei in Twente en de Achterhoek.

Het belang van netwerkvorming en regionale samenwerking

Netwerkvorming en regionale samenwerking zijn cruciaal voor zowel bedrijven als gemeenschappen. Ze bevorderen innovatie, kennisdeling, flexibiliteit, economische groei, competitief voordeel, duurzaamheid, en human capital. Samenwerkingsverbanden zoals die van CAPE Groep en Grolsch tonen aan hoe noaberschap kan bijdragen aan een sterke, weerbare en innovatieve regionale economie.

Innovatie en Kennisdeling

Netwerken bevorderen de uitwisseling van ideeën en kennis tussen bedrijven, instellingen en individuen. Dit versnelt innovatie doordat inzichten, technologieën en best practices worden gedeeld en toegepast.

 

Flexibiliteit en Weerbaarheid

Sterke netwerken zorgen voor veerkracht in tijden van onzekerheid of economische schommelingen. Bedrijven kunnen sneller reageren op marktschommelingen, veranderingen in regelgeving, en andere disrupties.

Economische Groei

Samenwerking tussen regionale bedrijven en instellingen stimuleert de economie door efficiëntere productieketens en marktkansen te creëren. Gezamenlijke projecten leiden vaak tot schaalvoordelen en een grotere markttoegang.

Competitief Voordeel

Regionale samenwerkingsverbanden kunnen resulteren in een uniek concurrentievoordeel. Bedrijven kunnen specialiseren, partnerschappen aangaan en elkaars sterke punten benutten om hun concurrentiepositie te verbeteren.

Duurzaamheid

Gezamenlijke inspanningen maken het mogelijk om duurzamere bedrijfspraktijken te implementeren. Dit omvat het delen van middelen, verminderen van afval, en samenwerken aan milieuvriendelijke innovaties.

Human Capital

Door netwerkvorming hebben bedrijven toegang tot talent en expertise binnen de regio. Dit helpt bij het aantrekken van nieuw talent en het stimuleren van professionele groei.

Lokale Identiteit

Samenwerking versterkt het gevoel van saamhorigheid binnen de regio. Het bevordert lokale identiteit, cohesie en versterkt het gemeenschapsgevoel.

Het belang van Noaberschap

Het concept van noaberschap biedt waardevolle inzichten voor het versterken van de sociale component binnen ESG-principes. Door te leren van regionale tradities zoals noaberschap, kunnen bedrijven en gemeenschappen in heel Nederland de sociale cohesie bevorderen en een veerkrachtige, inclusieve en duurzame toekomst bouwen.

Claim je tickets

Tijdens alweer de derde editie van het Digital Business Festival krijgen we kijkje in de keuken brouwerij van Grolsch laten zij zien hoe zij al jarenlang voorop lopen in de duurzame transitie.

Het doel van dit event is leren en inspireren hoe je deze transitie als organisatie vorm moet geven.

Datum: 4 Juni

Locatie: Grolsch Brouwerij, Enschede

Laatste nieuws

Terugblik op ons CSRD event

Terugblik op ons CSRD event

Tijdens de tweede editie van het Digital Business Festival hebben wij samen met de aanwezigen de CSRD-richtlijnen verkent. Hierbij hebben we dankzij de presentaties van de aanwezige experts inzicht gekregen in wat nodig is binnen de hele keten. Het event heeft de...

Lees meer
Line-up DBF #2 bekend!

Line-up DBF #2 bekend!

Programma 14:00-14:30 inloop 14:30 – 15:15 – Rogier de Jager (FinCo Energies) Over scope 1,2,3 + reductie/compensatie van CO2 + hoe zij dit samen met CAPE Groep doen. 15:15-15:30 – uitloop/pauze 15:30-16:15 – Jan Pronk (Big Mile) Over tooling waarmee je CO2 uitstoot...

Lees meer